Sty
03

Ważne – oświadczenia dot. zbiorników bezodpływowych i instalacji grzewczych

Szanowni mieszkańcy,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Sztutowo informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, których posesje nie są podłączone do systemu kanalizacji sanitarnej, są zobligowani do składania oświadczenia o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, pok. nr 2 lub 14, w terminie do 10 lutego 2020 r.

Druki oświadczenia są dostępne pod linkiem: OŚWIADCZENIE  i w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 2 oraz 14.

W przypadku niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Sztutowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Informujemy, że w trakcie przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych trzeba będzie okazać się umową oraz rachunkami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przygotowywaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego tzw. „uchwały antysmogowej”, która będzie określała dopuszczalne na terenie naszego województwa urządzenia grzewcze, konieczna jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Sztutowo. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dobrą okazją do dokonania takiej inwentaryzacji, dlatego uprzejmie prosimy o składanie oświadczeń razem z deklaracjami, zgodnie z załączonym wzorem: OŚWIADCZENIE.

Wszystkie te działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem, dlatego zachęcam do współpracy.                                                                         

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

Sty
20

Struktura Urzędu Gminy w Sztutowie

Nowy rok jest okazją do zmiany. Już niedługo zmieni się struktura naszego urzędu, zakres obowiązków wielu pracowników. Będziemy kolejno prezentować zakres kompetencji i odpowiedzialności wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszej GMINY SZTUTOWO. Urząd Gminy jest miejscem, w którym znajdziecie Państwo wszelką pomoc i zrozumienie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dziś prezentujemy obowiązki i zakres kompetencji Wójta.

Sty
16

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych – rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Sty
16

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały ws. określenia wykazu kąpielisk

Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w roku 2020. Uwagi oraz propozycje zmian należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej do Wójta Gminy Sztutowo z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu, do 7 lutego 2019 roku. Po upływie terminu składania uwag i propozycji zmian, wnioski nie będą rozpatrywane.
Obwieszczenie ws. projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk 2020

Sty
15

Finał WOŚP- kwota zebrana w Sztutowie

Sztab w Sztutowie zebrał w czasie 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 25.114,90 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom i osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.
Sylwia Owsińska

Sty
14

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

fot. Wojciech RadwańskiNowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Sty
13

Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo odbędą się w Urzędzie Gminy w Sztutowie (sala narad – parter, pok. nr 1):
15 styczeń 2020 r. – godz.9 00 – Komisja Planowania i Budżetu
15 styczeń 2020 r. – godz.14.00 – Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury
16 styczeń 2020 r. – godz.9.00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki
Temat posiedzenia:
1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy,
2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok .
Sporządziła: Iwona Cich

Sty
13

Termin składania deklaracji – opłaty za odpady

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ŚREDNIOROCZNEGO ZUŻYCIA WODY PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY SZTUTOWO W TERMINIE DO DNIA 10 LUTEGO 2020 r.
Formularze deklaracji dostępne są na stronie Urzędu Gminy (www.sztutowo.pl w zakładce Gospodarka odpadami) oraz w Urzędzie Gminy w Sztutowie – pok. nr 2.

Deklaracje będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 07:30 do 15:30.

Sty
09

Wandale na przystani w Sztutowie

Drodzy mieszkańcy! Tak od 2 dni wygląda przystań przy Wiśle Królewieckiej w Sztutowie. Jesteśmy zszokowani, że ktoś mógł wpaść na tak bestialski pomysł zniszczenia miejsca, które jest dobrem publicznym. W tej sprawie z pewnością poprosimy o pomoc policję, ale już teraz apelujemy do wszystkich, którzy cokolwiek widzieli i cokolwiek wiedzą na temat sprawców tego aktu wandalizmu. Będziemy wdzięczni za pomoc.

 

Sty
09

Oferta świetlic na ferie zimowe

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszych świetlic na ferie zimowe 2020: Świetlica w SztutowieŚwietlica w Kątach RybackichŚwietlica w Grochowie Trzecim.

Sty
09

Finał WOŚP w Sztutowie

Szkoła w Sztutowie otrzymała zgodę na utworzenie sztabu WOŚP i już działamy. Zbieramy wszystko co się przyda w orkiestrowych sklepikach lub może być wykorzystane podczas licytacji.
Otworzymy kawiarenkę i orkiestrową restaurację. Będą atrakcje przygotowane przez uczniów, świetlice opiekuńczo – wychowawcze gminy i szkolną. W sali gimnastycznej będzie miejsce na zabawę.
Naszych wolontariuszy w Kątach Rybackich i Sztutowie spotkacie już od 8.00 rano 12 stycznia.
Zachęcam do wsparcia sztabu WOŚP jeszcze przed finałem, a 12 stycznia od godziny 14.00 do 18.00 serdecznie zapraszam do szkoły w Sztutowie.
Do zobaczenia
S. Owsińska

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"