paź
18

Bezpłatne zajęcia ruchowe dla seniorów

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach ruchowych dla Seniorów.

paź
18

Warsztaty organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej

1

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na warsztaty Turkusowa organizacja- metodologia Dragon Dreaming w pracy organizacji oraz Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu- zarządzanie sobą i relacjami w organizacji.

paź
18

Szkolenie dla wnioskodawców – osoby do 34 roku życia

logo-rb

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się dnia 26.10.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna).

paź
13

Impreza Dla Twardzieli – zakończenie sezonu żeglarskiego

impreza_zakonczenie (1) Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA serdecznie zaprasza na spotkanie dla organizacji pozarządowych z Mierzei Wiślanej i Żuław organizowane na przystani w Kątach Rybackich  o godz 10.30 w sobotę 21 października 2017r.

paź
12

Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjne, szkolenia i bezpłatne konsultacje

 
 Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza do zapoznania się z informacją o organizowanych spotkaniach i szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów.

spotkania-plakat--1 Plakat szkolenia 10_2017 Plakat dy-ury 10_2017

 

paź
12

Promocja książki dr Marcina Owsińskiego „Tiegenhof / Nowy Dwór w 1945 roku. Koniec i początek miasta na Żuławach”

plakat biblioteka

Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo i Muzeum Stutthof w Sztutowie zapraszają na wykład dr Marcina Owsińskiego poświęcony książce „Tiegenhof/Nowy Dwór w 1945 roku. Koniec i początek miasta na Żuławach”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 21 października br. o godzinie 16:00.

W trakcie spotkania będzie można kupić książkę w cenie 20zł.

paź
11

Dystrybucja żywności

Fundacja Strefa Mocy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zapraszają do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
POPŻ dystrybucja 10.2017
UWAGA!!!
Aby odbierać paczki z produktami spożywczymi należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie po SKIEROWANIE uprawniające do udziału w programie POPŻ.
Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy t.j. 1 268 zł  zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028  zł dla osoby w rodzinie,na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie.
Przypominamy, że produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż.
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 Więcej na temat programu POPŻ w gminie Sztutowo – na stronie www.fundacjastrefamocy.pl
paź
11

Konkurs Grantowy „Równać szanse”

rownacszanseZachęcamy mieszkańców Gminy Sztutowo do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać szanse”.

O dotacje do 8500zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, a także organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w  ewidencji prowadzonej przez Starostów)oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Projekty mogą być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 oku. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

paź
11

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"