kwi
20

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo – do publicznego wglądu

Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla terenów oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B-14U/M obejmującym działki nr 55/15, 53/2 i  52/16; symbolem B-17MN obejmującym działki nr 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 i 16/5 oraz symbolem E-9PŻ obejmującym działki nr 410/10, 410/8.

Szczegóły w rozwinięciu.

kwi
20

Informacja dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Sprostowanie 

W ogłoszeniach Wójta Gminy Sztutowo z dnia 6.04.2018 r. dotyczących  ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych:

kwi
20

Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Sztutowie. Szczegóły konkursu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sztutowie

kwi
19

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferach:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • turystyki i krajoznawstwa
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – 2018

kwi
19

Zaproszenie na premierę książki „Żuławska Kolej Dojazdowa”

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych zaprasza na premierę książki „Żuławska Kolej Dojazdowa” autorstwa Filipa Bebenowa i Przemysława Strzyżewskiego, która odbędzie się podczas wydarzenia „Żuławy w Gdańsku” w najbliższą sobotę 21 kwietnia 2018 r.

zaproszenie

kwi
19

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych w Sztutowie pod stację paliw

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

 Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych,  niezabudowanych położonych  w Sztutowie.


Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

netto w zl

Wysokość wadium w zł
 

Gdańska

295

296

0,0454 ha

 

0,1106 ha

 

Sztutowo

GD2M/00043814/8

 

GD2M/00040112/6

 

230.000

 

20.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  22 maja 2018 r.  o godz.  1100  .

kwi
19

Bieg „Mierzeja – po całości” – 21.04.2018 r.

Już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia br., z okazji Dnia Ziemi odbędzie się Bieg po plaży „Mierzeja – po całości”. Szczegółowe informacje nt. wydarzenia na stronie: http://morzeinspiracji.pl/mierzeja-po-calosci-biegiem/

mierzeja po całości mierzeja po całości 2

 

 

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"