Maj
17

Pchli Targ podczas Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Sztutowie – 01.06.2019 r.

Już dziś zapraszamy na kolejny Pchli Targ w Sztutowie. Tym razem odbędzie się on 1 czerwca br. podczas Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13. Start o godzinie 13:00.
Opłata, tzw. wpisowe za wystawienie stoiska, w wysokości 10 zł – zasili konto szkoły. Opłata będzie pobrana w dniu imprezy.
Serdecznie zapraszamy!

pchli targ – regulamin

 

 

Maj
17

Bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób powyżej 50. roku życia

Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo zaprasza na spotkanie organizacyjne dotyczące darmowego szkolenia komputerowego dla osób powyżej 50. roku życia. Spotkanie odbędzie się 23 maja br. o godz. 10:00

Maj
16

Informacja

Uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych) w miejscowościach: Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, Grochowo Trzecie, Groszkowo, Łaszka, Płonina dnia 17.05.2019 r. zostaje przeniesiony na dzień 20.05.2019 r. Za utrudnienia, przepraszamy.

Maj
16

Informacje na temat zasilania plaż Zatoki Gdańskiej

Informujemy, że na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni można śledzić aktualne informacje na temat projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”, dzięki któremu zostaną zasilone plaże Zatoki Gdańskiej.

Maj
16

Zawiadomienie Wójta Gminy

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje,

Maj
15

Dyżur Wójta w dniu 15.05.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Wójt Robert Zieliński będzie pełnił dyżur w godzinach 17:00-18:00.

Maj
15

Zawiadomienie Wójta Gminy

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

Maj
14

Bezpłatne szkolenie

Zaproszenie

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza państwa na szkolenie
12.06.2019r.
Sala Narad w Urzędzie Gminy Sztutowo
Przekażemy najnowszą wiedzę na temat: „Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE” edycja 2019

Grupa docelowa: osoby zawodowo związane z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcy, nauczyciele, edukatorzy, indywidualni rolnicy, przedstawicie mediów branżowych, organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16.

Maj
13

Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2018 r.

Przedkładamy Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2018 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Sztutowo i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
Sesja Rady Gminy odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 11.00.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia w załączeniu. Zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dniu 22 maja br. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

RAPORT 2018        /         Formularz zgłoszenia udziału w debacie

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"