Gru
14

Informacja o wyniku przetargu, który odbył się 14.12.2018 r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 14 grudnia 2018 R.   W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Gru
14

Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo

Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo odbędą się :
17 grudnia 2018 roku 
Godz. 8.00 – Komisja Rozwoju Gospodarczego,  Rolnictwa, Sportu i Turystyki
Godz. 9.00 – Komisja Planowania i Budżetu 
18 grudnia 2018 roku
Godz. 13.00 – Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury

Sporządziła : Iwona Cich – Inspektor 

Gru
13

III Sesja Rady Gminy Sztutowo

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że dnia 21 grudnia (piątek) o godzinie 13:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sztutowo. Szczegóły obrad: III Sesja Rady Gminy Sztutowo

Gru
11

Przedszkolaki stroją choinkę na placu przed urzędem gminy

Tradycyjnie, jak co roku, wychowankowie Przedszkola w Sztutowie przybyli na plac przed urzędem gminy by przystroić rosnącą tam choinkę. W poniedziałek 10 grudnia grupa Żabek, Motyli i Krasnali zawiesiła na choince przepiękne bombki, łańcuchy i własnoręcznie wykonane ozdoby. Dzieci i ich nauczycielki zostały powitane przez wójta Roberta Zielińskiego, który poczęstował najmłodszych mieszkańców naszej gminy słodyczami.

Zdjęcia w rozwinięciu.

Gru
10

Dystrybucja żywności

Fundacja Strefa Mocy we współpracy z GOPS i Urzędem Gminy Sztutowo zaprasza osoby najbardziej potrzebujące do odbioru żywności w ramach programu POPŻ.
Dystrybucja paczek z produktami spożywczymi odbędzie się 17 grudnia w godz. 9-11 oraz 18 grudnia w godz. 13-15 w magazynie przy ul. Kanałowej w Sztutowie.
Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej na podstawie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gru
10

Spotkanie dotyczące budżetu gminy na rok 2019

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie robocze dotyczące budżetu gminy na 2019 rok, które odbędzie się 12 grudnia (środa) o godzinie 12:00 w sali narad (pokój nr 1 na parterze w Urzędzie Gminy w Sztutowie). Prezentację poprowadzi pani skarbnik wraz z wójtem gminy. Będzie można omówić, przeanalizować i przedyskutować najważniejsze aspekty projektu budżetu. Po spotkaniu wyznaczone zostaną terminy spotkań komisji oraz termin sesji rady.

 

Gru
05

Wizyta uczniów w urzędzie gminy

We wtorek 4 grudnia br. odwiedzili nas uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Sztutowie. Wizyta w urzędzie odbyła się w ramach zajęć z Wiedzy o społeczeństwie. Pani Sekretarz Renata Głąb oprowadziła uczniów po urzędzie, opowiadając czym zajmują się jego pracownicy – dzięki temu wychowankowie sztutowskiej szkoły mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach oraz jakie sprawy można w urzędzie załatwić. Podopieczni pani dyrektor Sylwii Owsińskiej poznali strukturę i funkcjonowanie urzędu gminy, dowiedzieli się jakie są zadania wójta, zapoznali się także z drukami urzędowymi. Z wielkim zaangażowaniem zadawali pytania pracownikom urzędu i cierpliwie wysłuchiwali ich odpowiedzi. Zdjęcia w rozwinięciu.

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"