Lis
03

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.: „Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez organizację rajdu Nordick Walking i kąpieli Morsów”.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,  to jest do dnia 10.11.2017 r. – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sztutowie, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub pocztą elektroniczną na adres kowsinska@sztutowo.ug.gov.pl.

Oferta realizacji zadania publicznego LOT Sztutowo

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"