lis
06

Zapytanie ofertowe – zakup artykułów biurowych, papieru ksero oraz środków czystości na potrzeby Urzędu

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

zapytanie ofertowe - materiały biurowe 1zapytanie ofertowe - materiały 3zapytanie ofertowe - materiały 2

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie terminu oczekiwania na realizację zamówienia.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"