Lis
10

Bezpłatne szkolenie dla płatników składek

Inspektorat ZUS w Sztumie informuje, że dnia 16.11.2017r. organizuje darmowe szkolenie dla płatników składek. Szkolenie odbędzie się w Inspektoracie ZUS  w Sztumie, ulica Mickiewicza 34 sala 217 ( II piętro )  –  od godz. 10:00

Podczas szkolenia omówione będą dwa tematy: „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń” oraz „e-zLA – elektroniczna obsługa zwolnień lekarskich”.

Program bezpłatnego szkolenia dla płatników składek:

 • opłacanie składek do 31 grudnia 2017 r.
 • opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r.
 • korzyści dla płatnika z wdrożenia e-Składki
 • informacje o Numerze Rachunku Składkowego
 • zasady podziału wpłaty na ubezpieczenia i fundusze
 • zasady rozliczania wpłaty na ubezpieczenia oraz fundusze
 • zwolnienia lekarskie – najważniejsze zmiany
 • korzyści z wprowadzenia e-ZLA
 • e-ZLA  – obsługa przez płatnika
 • Platforma Usług Elektronicznych ZUS – założenie i obsługa profilu
 • zasady udzielania pełnomocnictwa do profilu PUE ZUS

Zapisy przyjmowane są mailowo: anna.stepien-gappa@zus.pl, elzbieta.lozowicka@zus.pl lub telefonicznie: 55 267 67 05, 55 267 67 10

 

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"