Lis
13

Dystrybucja żywności w Sztutowie – 16 i 17 listopada 2017r.

Fundacja Strefa Mocy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zapraszają do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Kolejna dystrybucja w tegorocznym podprogramie odbędzie się 16 listopada w godzinach 9.00-11.00 oraz 17 listopada od 13.00 do 15.00 w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7.
POPŻ nabórPrzed odbiorem paczek z produktami spożywczymi należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie po SKIEROWANIE uprawniające do udziału w programie POPŻ.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy t.j. 1 268 zł  zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028  zł dla osoby w rodzinie,na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie

Przypominamy, że produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Więcej na temat programu POPŻ w gminie Sztutowo – na stronie www.fundacjastrefamocy.pl

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"