Lis
23

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Sztutowo w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku: Ogłoszenie o naborze

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"