Lis
30

Zakończenie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2017

Informujemy, że zakończone zostało zadanie pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2017”.

Dzięki realizacji zadania z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono 18,73 Mg wyrobów zawierających azbest, łącznie z 7 nieruchomości (w tym na jednej posesji wykonano demontaż, transport i utylizację, a z 6 nieruchomości wyroby zawierające azbest wywieziono i zutylizowano). Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku, działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo dotacji na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2017”

Zadanie jest zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sztutowo (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XIII/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.).

Beneficjenci zadania zostali poinformowani o warunkach, na jakich Gmina uzyskała dofinansowanie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 7 655,56 zł.

Wysokość dofinansowania wyniosła 5 741,67 zł, która to kwota została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WFOŚiGW

NFOŚiGW

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"