Gru
27

Zawiadomienie

Zawiadomienie

 Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu   27 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55   oraz na stronie www.sztutowo.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego. Wykaz wywieszony będzie od dnia   27. 12. 2017 r. do 16.01.2018 r.

Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

Zawiadomienie

ogłoszenie 27.12.2017

 

 

 

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"