Sty
31

Dystrybucja żywności – 7.02.2018

POPŻ nabór

Fundacja Strefa Mocy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie ogłaszają termin kolejnej dystrybucji żywności:

Osoby objęte wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa zapraszamy do odbierania paczek z produktami spożywczymi 7 lutego w godzinach 9.00-11.00 oraz 8 lutego w godzinach 13.00-15.00 do magazynu w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7.
Do skorzystania z Programu uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej na podstawie skierowania wydawanego przez GOPS w Sztutowie.
Produkty spożywcze zgodnie z wytycznymi do Programu są wydawane bezpłatnie i nie są przeznaczone do sprzedaży.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Osób Najbardziej Potrzebujących.

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"