Lis
18

Zakończenie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2016

Informujemy, że zakończony został projekt pn ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2016″.
Dzięki realizacji zadania z terenu Gminy Sztutowo bezpiecznie unieszkodliwiono 8,73 Mg wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na duże zainteresowanie właścicieli wyrobów zawierających azbest, planuje się aktywny udział naszej gminy w kolejnych edycjach konkursu na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
WFOŚiGW w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o postanowienia Programu
Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne
Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo
dotacji na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2016″
Zadanie jest zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XIII/109/08 z dnia 28 marca 2008 r.
Beneficjenci zadania zostali poinformowani o warunkach na jakich Gmina uzyskała dofinansowanie.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 3505,20 zł.
Wysokość dofinansowania wyniosła 2803 zł, która to kwota została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WFOŚiGW

NFOŚiGW

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"