Mar
13

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych na szkolenia

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych na szkolenia pn. „Gospodarstwa rolne wobec nowych rozwiązań prawnych. Rozwiązania prawne wprowadzone ustawą Prawo wodne – porównanie stanu sprzed 01.01.2018r. i po nowych przepisach”.

Szkolenia będą się odPlakat Szkoleniebywać:

• w Elblągu, 15.03.2018, w godz. 9.00-11.00, w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85

• w Nowym Dworze Gdańskim, 15.03.2018, w godz. 12.00-14.00, w Sali Urzędu Miejskiego, ul. Wejhera 3

• w Malborku, 16.03.2018, w godz. 9.00-11.00, w Dużej Sali Narad Starostwa Powiatowego,  Plac Słowiański 17

• w Pruszczu Gdańskim, 16.03.2018, w godz. 13.00 – 15.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego, ul. Wojska Polskiego 16

 

Udział zainteresowanych osób jest bezpłatny. Nie wymagamy wcześniejszych zgłoszeń.

W planie szkoleń jest tematyka związana z nowopowstałym Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGWWP), między innymi: utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych i przepompowni, rzek i cieków, rowów i innych urządzeń wodnych melioracji, nadzór nad funkcjonowaniem spółek wodnych, szkody powodowane przez bobry oraz opłaty  za tereny ograniczające retencję gruntu, a także za pobór wód z sieci wodociągowej, z ujęć własnych w ramach powszechnego korzystania z wód, z ujęć własnych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.=

Szkolenie poprowadzi Dariusz Gorzkiewicz – mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.stowarzyszeniezulawy.org.pl

 

 

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"