Maj
14

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz nieruchomości gruntowej nr 760/10 Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ

W DNIU 11 maja 2018 R.   W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu  11 maja 2018 r.,

w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

 

 

1. Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 760/10 o pow.  0,1272 ha, KW GD2M/00045099/3; działka położona w Sztutowie przy ul. Obozowej, teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicach działki, polegającej na obsłudze turystyki.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 173.742 zł

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu netto – 173.742 +1740= 175.482 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Daniel Szylin DawidTrans ul. Łąkowa 10 m 7, Kmiecin, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 

Wójt

Jakub Farinade

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"