Maj
14

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych nr 72/3, 73/6 Groszkowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r.             

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu  11 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1

Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  Nr 72/3 obręb Groszkowo o pow.  0,0144 ha, KW GD2M/00041060/3 oraz działki nr 73/6 obręb Groszkowo o pow. 0,0655 ha, KW GD2M/00041059/3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy  Sztutowo  działki przeznaczone są pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej.

Cena wywoławcza netto nieruchomości : 39.950 zł


najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt

Jakub Farinade

 

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"