maj
16

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT ZA 2017 ROK

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikował raport dotyczący rocznej oceny jakości powietrza w Województwie Pomorskim za 2017 rok:roczna ocena jakości powietrza za 2017 rok

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"