Cze
11

AZBEST – nabór wniosków zawieszony

WFOŚiGWZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi.
W przypadku pojawienia się nowych okoliczności Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Funduszu) informację o ponownym uruchomieniu naboru wniosków.
W związku z powyższym deklaracje udziału w edycji 2018, złożone w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pozostają na razie bez rozpatrzenia – do ogłoszenia ponownego naboru wniosków o dofinansowanie.
Osoby, które zdecydują się usunąć wyroby azbestowe w tym roku bez dofinansowania proszone są o zgłoszenie ilości usuniętych wyrobów – ilość azbestu w gminie musi być monitorowana.

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"