Cze
11

Informacja

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi strat w rolnictwie, spowodowanych  niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. susza, uprzejmie informuję iż Gmina Sztutowo wystąpiła do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Gdyni, z wnioskiem o sporządzenie ekspertyzy z zakresu wystąpienia ww. zjawiska atmosferycznego.

Powyższa ekspertyza jest niezbędna w celu złożenia do Wojewody Pomorskiego wniosku o powołanie komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie, spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia suszy na terenie naszej Gminy, Urząd Gminy w Sztutowie zamieści na stronie internetowej www.sztutowo.pl właściwą informację o dalszym postępowaniu w sprawie.

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"