Cze
11

Spotkanie w sprawie „Budowy nowych wrót sztormowych na rzece Tuga”

20180608_112600

W dniu 8 czerwca 2018 r. w świetlicy w Groszkowie odbyło się spotkanie  mieszkańców Gminy Sztutowo z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”  oraz Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Jakub Farinade.Spotkanie miało charakter informacyjny z zakresu inwestycji  pn. „Budowa nowych wrót sztormowych na rzece Tuga”. Podczas spotkania omówiono główne założenia  planowanej inwestycji.

Z uwagi na charakter sprawy, na spotkaniu poruszano szereg spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym naszej Gminy.

W następstwie odbytego spotkania Wójt Gminy planuje zorganizować kolejne zebranie tym razem z udziałem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego oraz władz Powiatu Nowodworskiego.

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"