Lip
04

Żuławska LGD ogłasza nabory wniosków

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji  odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

– 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i
rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania – konkurs nr
25/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/292-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-1-3-uatrakcyjnienie-niekomercyjnej-oferty-turystycznej-i-rekreacyjnej-obszaru-zulawskiej-lokalnej-grupy-dzialania-25-2018

– 1.2.1 Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr
26/2018
http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/293-nabor-wnioskow-na-przedsiewziecie-1-2-1-powstanie-inkubatorow-przetworstwa-lokalnego-konkurs-26-2018

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"