Wrz
11

Zebranie wiejskie wsi Łaszka

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS WSI ŁASZKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 września 2018 R. O GODZ. 16.30 W ŚWIETLICY W ŁASZCE.

TEMATYKA ZEBRANIA :

1. OTWARCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 R
3. SPRAWY RÓŻNE
4. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

SOŁTYS WSI ŁASZKA

Teodozja Jachimczyk

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"