Lis
05

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na rok 2018

Fundacja Strefa Mocy ogłasza nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na rok 2018. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w postaci paczek z produktami spożywczymi powinny zgłaszać się od dnia 6 listopada 2018 r. do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie. Uzyskane tam skierowanie będzie podstawą do odbioru żywności, między innymi mleka, cukru, makaronu, ryżu, kaszy, konserw mięsnych i warzywnych, oleju, dżemów itp.

Więcej informacji w rozwinięciu.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwoty kryterium dochodowego wzrosły i w tym roku wynoszą: 1402 z ł dla osoby samotnie gospodarującej oraz  1056 zł  w przypadku osoby w rodzinie.

Dystrybucję, podobnie jak w latach ubiegłych będzie prowadzić Fundacja Strefa Mocy, na podstawie umowy nr PCK/OPL/04/2018 z dnia 24 października 2018 r z Pomorskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz Gminą Sztutowo. Odbiór paczek będzie możliwy z magazynu przy ul. Kanałowej 7 w Sztutowie w wyznaczonych dniach.

Przypominamy, że żywność wydawana jest bezpłatnie, na zasadach określnych w wytycznych MRPiPS oraz nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Więcej o programie POPŻ można przeczytać na stronie fundacji: www.fundacjastrefamocy.pl oraz ministerstwa: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz

 

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"