Mar
13

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019”

Rozpoczęła się 26. edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”. Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnego działania społeczności wiejskiej. W celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu, uczestnicy konkursu mogą wystartować w dwóch kategoriach: „Wieś” i „Zagroda”.

Szczegóły konkursu w regulaminie: regulamin Konkursu Piękna Wieś 2019

Karty zgłoszeń:

karta_wies 

karta_zagroda

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie karty zgłoszenia do dnia 29 marca 2019 r.

Fot. Pixabay

RODO   Transmisje obrad   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"