Kwi
09

Wyniki ankiety dotyczącej wyboru wariantu metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sztutowo

Po przeprowadzonej ankiecie dotyczącej wyboru wariantu metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sztutowo informujemy mieszkańców co nastąpiło:

  • zostało wydanych 660 ankiet;
  • wróciło 177 ankiet;
  • nie wróciły 483 ankiety;

 

Wariant I – 92 ankiety;
Wariant II – 33 ankiety;
Wariant III – 48 ankiet;
4 ankiety nieważne;
Jest to ok. 27% ankiet, które wróciło z całości wydanych ankiet.
Na podstawie tych informacji Wójt przygotowuje projekty uchwał na sesję według wariantu I – opłata naliczana od zużycia wody.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"