Kwi
09

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: PRACOWNIK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ – nabór trwa do 17.05.2019 r.

Szczegóły ogłoszenia w rozwinięciu.Urząd Gminy w Sztutowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik obsługi Informacji Turystycznej od 22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Dla kandydatów na stanowisko pracownik Informacji Turystycznej stawia się następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. Średnie
 • wiedza na temat turystyki Gminy Sztutowo i okolic
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność́ organizacji i planowania pracy, samodzielność, odporność́ na stres, wysoka kultura osobista, punktualność́.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o atrakcjach Gminy Sztutowo i okolic (kontakty bezpośrednie, telefony, e-maile), a także o bazie noclegowej i gastronomicznej
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • pozyskiwanie informacji o wydarzeniach w regionie, pobieranie opłaty miejscowej.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny
 3. Curriculum Vitae opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz.1000)”

Wymagane dokumenty należy składać:

 • Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, Sztutowo
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl,

w terminie do dnia 17.05.2019 roku do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: „Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik obsługi informacji turystycznej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Sztutowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela pani Karolina Owsińska pod nr tel. 55 247 81 51 wew. 26, lub w  pokoju nr 14 (II piętro).

 1. Inne informacje

Planowane zatrudnienie: 4 osoby.

Zatrudnienie: na podstawie umowy zlecenia w okresie od 22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.  

Praca ok. 6 godz. dziennie w godzinach od 9-18, także w weekendy (wg ustalonego harmonogramu).

Miejsce wykonywania pracy:

Informacja Turystyczna w Sztutowie, ul. Gdańska 55 i w Kątach Rybackich, ul. Rybacka 64.

 

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"