Sie
19

Bezpłatne szkolenie ZUS nt. zasiłków

Inspektorat ZUS w Sztumie organizuje 28 sierpnia 2019 r. bezpłatne szkolenie z poświęcone świadczeniom krótkoterminowym z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli zasiłkom. W trakcie szkolenia omówione zostaną rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także to, komu przysługuje prawo do tych świadczeń, na jaki okres i w jakiej wysokości. Przedstawione zostaną także: przebieg postępowania przy wypłacie zasiłków oraz niezbędna dokumentacja. Przybliżona zostanie również problematyka kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz zasady ich kontroli formalnej. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa około 2 godzin.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: ewelina.trzcinska@zus.pl lub telefonicznie pod numerem 55 267 67 10.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"