Wrz
11

Zebranie sołeckie – Kąty Rybackie 18.09.2019

O G Ł O S Z E N I E
Sołtys wsi Kąty Rybackie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. (środa), o godz. 16.00 w świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich.
Tematyka zebrania :

  1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków
    z funduszu sołeckiego na 2020 r.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Kąty Rybackie
   Iwona Chlebowska

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"