Lis
15

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo –edycja 2011

Informujemy, że w okresie od 25.05.2012 r. do 30.10.2012 r. na terenie Gminy Sztutowo było realizowane zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo –edycja 2011”.

 Na realizację zadania Gmina Sztutowo pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-82.E/146/2012/KONKURS AZBEST została podpisana w dniu 25.05.2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008., Nr 25, poz. 150 ze zm.), w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo dotacji  do kwoty 78 361 zł.

Do zadania z terenu przystąpiło 9 właścicieli nieruchomości, na których znajdowały się wyroby zawierające azbest. Zadanie objęło łącznie 10 nieruchomości.

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty:

– ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest : 65,81 Mg

-ilość nieruchomości, na których zrealizowano zadanie: 8.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"