Gru
07

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo –edycja 2012

 

Informujemy, że w okresie od 16.07.2012 r. do 30.10.2012 r. na terenie Gminy Sztutowo było realizowane zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo –edycja 2012”.

Na realizację zadania Gmina Sztutowo pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-82.E/239/2012/ AZBEST 2012 została podpisana w dniu 16.07.2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008., Nr 25, poz. 150 ze zm.), w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Sztutowo dotacji  do kwoty 8840 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty:

– ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest : 5,64 Mg

-ilość nieruchomości, na których zrealizowano zadanie: 3.

– łączna wartość dofinansowania wyniosła  5331,00 zł

Dla  wszystkich zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest – informacji szczegółowych udziela się w Urzędzie Gminy Sztutowo pok. nr 15 lub Tel. 55 247 81 51 wew. 32

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"