Sty
04

Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Obecnie Urząd Gminy w Sztutowie na zasadzie wyręczania właścicieli odśnieża chodniki. Zwracamy uwagę na konieczność i obowiązek dbania  o odśnieżanie chodników. Współpraca usprawni komunikację pieszą oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r. właściciele nieruchomości muszą zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. 

Pamiętajmy,  iż obowiązek odśnieżania chodników na długości swojej posesji 

 należy do obowiązków  właściciela nieruchomości.  

Właścicieli nieruchomości, prosimy o bieżące monitorowanie stanu zaśnieżenia dachów budynków, celem zapobieżenia nadmiernego obciążenia dachów i powstawania sopli lodowych. Przypomina się, iż właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie.  Śnieg na dachu jest często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu.

Zwracamy się z apelem i prośbą  do wszystkich właścicieli nieruchomości  o wykonywanie ww. obowiązków. 

                                                                                                              Urząd Gminy w Sztutowie

 

Strony: 1 2

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"