Maj
22

Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program realizowany jest od czerwca 2012 do maja 2015 i obejmuje następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Celem Programu jest wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą.

Uczestnikami Branżowego Programu Promocji mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:

 • 10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 • 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 • 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 • 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,
 • 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
 • 10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów,
 • 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
 • 10.71.Z – Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 • 10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich,
 • 10.73.Z – Produkcja makaronów,
 • 10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
 • 10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy,
 • 11.01.Z – Produkcja wódek,
 • 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
 • 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
 • 11.05.Z – Produkcja piwa.

Szczegółowe informacje nt. branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych można znaleźć na stronie ARR w zakładce Branżowy Program Promocji.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"