Lip
05

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2013”.

Informujemy, że Gmina Sztutowo realizuje zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo – edycja 2013”.

Planowany koszt  zadania wynosi 14 640 zł.  Wysokość pozyskanej przez Gminę Sztutowo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 14640 zł. zł., w tym środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej – do kwoty 7320,00 zł., środki udostępnione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do kwoty 7320,00 zł.

Zadanie, obejmujące demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest  jest realizowane na 9 nieruchomościach, natomiast transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest realizowany jest na 1 nieruchomości.  

W wyniku realizacji zadania planuje się unieszkodliwić około 20 Mg wyrobów zawierających azbest.

dofinansowane_cmyk

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"