Sie
26

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy   z organizacjami pozarządowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014″. 

W ramach procesu konsultacji społecznych (szczegóły na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”) zapraszamy do udziału  w spotkaniach konsultacyjnych.

Tematem konsultacji będą:

  • Cel strategiczny i cele szczegółowe Programu,
  • Zasady współpracy,
  • Formy współpracy,
  • Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,
  • Wolne wnioski.

Termin i miejsce pierwszego spotkania konsultacyjnego:

  • Gdańsk – Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Augustyńskiego 1, dnia 4 września br.o godz. 16.00

Szczegółowych informacji udzielają: Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych Pan Marek Olechnowicz email: prop@vp.pl; przedstawicielka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pani Beata Matyjaszczyk tel. 501 209 717 email: beata.matyjaszczyk@wp.pl oraz Pani Magdalena Witkowska z zespołu ds. współpracy                                    z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – tel. 58 32 68 897, emal:  m.witkowska@pomorskie.eu

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"