Sie
29

Informacja dot. drogi wojewódzkiej nr 501

Gmina Sztutowo prowadzi wieloletnią korespondencję z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 501 w miejscowościach Sztutowo i Kąty Rybackie. Ostatnio wspólnie z zainteresowanymi gminami Powiatu Nowodworskiego.

Mimo licznych otrzymanych odpowiedzi, w żadnej mierze przedstawiane argumenty o braku możliwości finansowych realizacji częściowych remontów nie były dla nas satysfakcjonujące i przekonujące.

Trudno przyjąć do wiadomości kolejną odmowę, jeśli chodniki w centrum miejscowości nadmorskiej nie spełniają podstawowych norm i parametrów technicznych pozwalających na korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne oraz osoby z wózkami dziecięcymi.

Zdajemy sobie sprawę, że remont drogi wojewódzkiej nr 501 to duża i kosztowna inwestycja, niestety nie potrafimy zrozumieć, że przez wiele kolejnych lat Samorząd Województwa nie może zaplanować środków chociażby na remont chodników.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, które nie mogą pokonać o własnych i tak ograniczonych siłach, barier w postaci wysokich krawężników   oraz wystających kamieni na brukowych zjazdach, nie jest dostatecznym argumentem, aby pochylić się nad nurtującym nas od wielu lat problemem.

Zarówno mieszkańcy jak i turyści zadają nam pytania, czy w gąszczu wielomilionowych inwestycji, często służących zaspokojeniu wyższych potrzeb duchowych czy materialnych, Urząd Marszałkowski nie może wygospodarować niewielkich stosunkowo środków, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi w zakresie poczucia bezpieczeństwa i troski o zdrowie drugiej osoby.

Analizując trwającą już kilka lat korespondencję dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 501 na terenie Gminy Sztutowo odnosi się wrażenie, że zawsze będą inwestycje pilniejsze i ważniejsze niż wnioskowany przez Gminę Sztutowo remont.

W jednym z ostatnich pism wnioskowaliśmy, aby Zarząd Województwa Pomorskiego nie odkładał w nieskończoność remontu drogi wojewódzkiej nr 501 na terenie Gminy Sztutowo oraz zgodnie z wcześniejszymi obietnicami zaplanował środki na kontynuację remontu.

Poprosiliśmy również, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich po tylu latach naszego wnioskowania zadeklarował się z konkretną datą wykonania remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 501. W załączeniu dwie odpowiedzi jakie w ostatnim czasie otrzymaliśmy.

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"