Sie
30

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 2013-08-30

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  

Na realizację zadania wypłynęła  oferta:

w sferze turystyki i kulturoznawstwa

Stowarzyszenie Szkolna 13 złożyło wniosek na zadanie „ ORGANIZACJA IMPREZ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY SZTUTOWO POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH W SZTUTOWIE I W KĄTACH RYBACKICH”, wnioskowana kwota o dofinansowanie 10 700 zł.

 

Decyzją Wójta Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznano następujące dotacje:

– w wysokości 10.700 zł.  na wsparcie realizacji zadania z przeznaczeniem na zorganizowanie zadania pn. „ORGANIZACJA IMPREZ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY SZTUTOWO POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH W SZTUTOWIE I W KĄTACH RYBACKICH”  dla Stowarzyszenia Szkolna 13

Wójt Gminy

Stanisław Kochanowski

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"