Lip
17

Informacja Wójta Gminy Sztutowo wynikach oceny formalnej konkurs dla organizacji pozarządowych

Sztutowo, dnia 17.07.2013 r.

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

O wynikach oceny formalnej

Konkursu ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Sztutowo  z dnia 21.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na realizację zadań terminowo wypłynęły następujące oferty:

1)      w sferze turystyki i kulturoznawstwa Stowarzyszenie Szkolna 13 złożyło wniosek na zadanie „ ORGANIZACJA IMPREZY, WYDARZENIA MAJĄCEGO NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY SZTUTOWO POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH W SZTUTOWIE I W KĄTACH RYBACKICH”, wnioskowana kwota o dofinansowanie 10 700 zł.

2)      w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Klub sportowy „Bryza” Sztutowo złożył wniosek na zadanie :  OSIĄGNIĘCIE WYŻSZYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH PRZEZ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO BRYZA SZTUTOWO, POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY SZTUTOWO POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE REKREACJI I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA BEZ UŻYWEK ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ”, wnioskowana kwota o dofinansowanie 14 000 zł.

3)      w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej w Sztutowie złożyło wniosek na zadanie „BEACH SOCCER, SPORT KTÓRY WYRÓŻNIA GMINĘ SZTUTOWO – POPULARYZACJA POPRZEZ SZKOLENIE ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH”,  wnioskowana kwota o dofinansowanie 25500 zł.

4)      w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „ROZWÓJ SPORTU W GMINIE SZTUTOWO POPRZEZ KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA SZKOLENIOWE, ORGANIZACJĘ ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH SPORTOWYCH I SPORTOWO-REKREACYJNYCH” , wnioskowana kwota o dofinansowanie 14500 zł.

Uwagi

Oferty poz. 2, 3, 4, spełniają warunki konkursowe, natomiast odrzucono ofertę w sferze turystyki i kulturoznawstwa Stowarzyszenie Szkolna 13  na realizację zadania „ ORGANIZACJA IMPREZY, WYDARZENIA MAJĄCEGO NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY SZTUTOWO POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ PLENEROWYCH W SZTUTOWIE I W KĄTACH RYBACKICH”, ponieważ ofertę złożono niezgodnie ze wzorem.

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

 

Zamieszczono:

  1. BIP Urzędu Gminy Sztutowo
  2. Strona internetowa www.sztutowo.pl
  3. Tablica ogłoszeń

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"