Paź
01

BĘDZIE TELEOPIEKA

DSCN3717

Gmina Sztutowo rozpoczęła wdrażanie systemu teleopieki.

Dnia 26.09.2014r. Wójt Gminy Sztutowo podpisał umowę z Polskim Centrum Opieki w Gdyni o przystąpieniu do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki.

Gmina Sztutowo dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców przy współpracy z Polskim Centrum Opieki, umożliwiła na preferencyjnych warunkach dostęp do usługi Teleopieki domowej osobom zamieszkałym na terenie Gminy Sztutowo
z grupy podwyższonego ryzyka, (tj. mieszkające samotnie lub przebywające okresowo
w domu samotnie w wieku 60+ lub osoby zagrożone: osoby niewidome,
z zaburzeniami pamięci, po incydentach kardiologicznych, neurologicznych,
o podwyższonym poziomie cukru)
, które wyraziły zainteresowanie i chęć przystąpienia do systemu, zakwalifikowanych do objęcia usługą przez lekarza rodzinnego lub lekarza geriatrę.

Teleopieka jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy
w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) za pomocą „czerwonego przycisku alarmowego”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym.  

W ramach umowy Polskie Centrum Opieki w Gdyni wydzierżawi Gminie Sztutowo telefony stacjonarne z osobistym nadajnikiem w postaci wisiorka, które zostaną przekazane osobom objętym systemem Teleopieki.

Koszty związane z udostępnieniem i korzystaniem z systemu ponosi Gmina Sztutowo.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie ul. Gdańska 55, bądź pod numerem telefon 55 2477109 w godz. od 7.30 do 15.30.

DSCN3715 DSCN3717 DSCN3718 DSCN3719 DSCN3720 DSCN3721 DSCN3723

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"