maj
19

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 19 maja 2017 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 19.05.2017 r.

Wójt Gminy Sztutowo, zaprasza podmioty zainteresowane świadczeniem usług przewozu osób pojazdami wolnobieżnymi w sezonie letnim 2017 r. tj. od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r. na terenie miejscowości Kąty Rybackie – do składania wniosków o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ul. Piaskowej.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Podmiotowi, który spełni warunki przewidziane w ustawie o drogach publicznych – przysługiwać będzie prawo do korzystania z jednego miejsca, zlokalizowanego na odcinku od km 0+366,25 do km 0+376,25 oraz od km 0+401,91 do km 0+416,91. Plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Ruch pojazdów odbywać będzie się rotacyjnie.

W przypadku podmiotu, który nie wystąpi o wydanie decyzji o zajęcie pasa drogowego oraz stwierdzenia przez Gminę Sztutowo nieprawidłowości zastosowane zostaną kary finansowe.

Szczegółowe informacje, można uzyskać pod nr tel. 55 247 81 51 wew. 46 lub 32.

Wójt

Jakub Farinade

załacznik 1 załacznik nr 2 ogłoszenie

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"