Maj
02

Świadczenie usług przewozu osób pojazdami wolnobieżnymi na terenie Kątów Rybackich

Urząd Gminy w Sztutowie, zaprasza podmioty zainteresowane świadczeniem na terenie Katów Rybackich usług przewozu osób pojazdami wolnobieżnymi w sezonie letnim 2018 r. – do składania wniosków o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ul. Piaskowa. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie.  

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Podmiotowi, który spełni warunki przewidziane w ustawie o drogach publicznych – przysługiwać będzie prawo do korzystania z jednego miejsca, zlokalizowanego na odcinku od km 0+366,25 do km 0+376,25 oraz od km 0+401,91 do km 0+416,91. Plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Ruch pojazdów odbywać będzie się rotacyjnie.

W przypadku podmiotu, który nie wystąpi o wydanie decyzji o zajęcie pasa drogowego oraz stwierdzenia przez Gminę Sztutowo nieprawidłowości zastosowane zostaną kary finansowe.

Szczegółowe informacje, można uzyskać pod nr tel. 55 247 81 51 wew. 46 

załacznik 1 załacznik nr 2 

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"