paź
11

Konkurs Grantowy „Równać szanse”

rownacszanseZachęcamy mieszkańców Gminy Sztutowo do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać szanse”.

O dotacje do 8500zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, a także organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w  ewidencji prowadzonej przez Starostów)oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Projekty mogą być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 oku. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

Wnioski należy składać do 25 października 2017r. do godziny 12:00.

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty konkursowe znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl lub pod numerem telefonu (022) 826-10-16.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"