paź
11

Dystrybucja żywności

Fundacja Strefa Mocy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zapraszają do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
POPŻ dystrybucja 10.2017
UWAGA!!!
Aby odbierać paczki z produktami spożywczymi należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie po SKIEROWANIE uprawniające do udziału w programie POPŻ.
Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy t.j. 1 268 zł  zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028  zł dla osoby w rodzinie,na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie.
Przypominamy, że produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż.
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 Więcej na temat programu POPŻ w gminie Sztutowo – na stronie www.fundacjastrefamocy.pl

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"