Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich

 

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie niewykorzystanej dotąd działki pod plac zabaw. Projekt zakładał wyrównanie terenu piaszczystej działki, nawiezienie zyznej ziemi (humusu), obsianie trawą, remont ogrodzenia, zakup i montaż elementów małej architektury to jest ławeczek, fontanny i koszy na smieci oraz zakup i montaż urządzen placów zabaw.

Realizacja projektubyła kolejnym etapem budowania infrastruktury, umozliwiajacej organizację spotkań, co wpłynie niewątpliwie na wzrost integracji oraz aktywizacji mieszkanców oraz tworzenie więzi społecznych.

Wartość projektu wyniosła 202174,18 zł. z czego dofinansowanie stanowiło 50% wartości zadania czyli 101087,09 zł.

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"