Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich

 

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie niewykorzystanej dotąd działki pod plac zabaw. Projekt zakładał wyrównanie terenu piaszczystej działki, nawiezienie zyznej ziemi (humusu), obsianie trawą, remont ogrodzenia, zakup i montaż elementów małej architektury to jest ławeczek, fontanny i koszy na smieci oraz zakup i montaż urządzen placów zabaw.

Realizacja projektubyła kolejnym etapem budowania infrastruktury, umozliwiajacej organizację spotkań, co wpłynie niewątpliwie na wzrost integracji oraz aktywizacji mieszkanców oraz tworzenie więzi społecznych.

Wartość projektu wyniosła 202174,18 zł. z czego dofinansowanie stanowiło 50% wartości zadania czyli 101087,09 zł.

 

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"