Remont i adaptacja świetlicy środowiskowej w Groszkowie, dostosowanie jej do funkcji kulturalno-społechnych

 

Projekt polegał na wykonaniu remontu i adaptacji swietlicy środowiskowej w Groszkowie, w tym wykonaniu prac wewnętrznych (wymianie okien, drzwi, podłóg, instalacji c.o. i elektrycznej, malowaniu pomieszczeń), zewnętrznych (remoncie dachu wraz z orynnowaniem, remoncie schodów zew., ociepleniu i malowaniu budynku) oraz utwardzeniu dojscia do świetlicy.

Stworzenie miejsca o znaczeniu kulturalno – społecznym przyczyniło sie do osiagniecia celów projektu: wzmocnienia lokalnych struktur społecznych, aktywizacji i integracji społecznosci wiejskiej.

 Łączna wartość projektu wyniosła 316570,80 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 85% wydatków kwalifikowalnych- 269085,18 zł.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"