Pracownicy

Wójt Gminy

 •  Jakub Farinade

Sekretarz Gminy

 • Renata Głąb

Skarbnik Gminy

 • Lucyna Polańska

 

Telefon

 • 055 247 81 51
 • 055 247 81 52
 • 055 247 83 24

Fax

 • 055 247 83 96

 

POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU:

Kierownik USC

 • Anna Łopińska, wew. 44
Kierownik Referatu rozwoju gospodarczego i rolnictwa
 • Aldona Godek, wew. 35

Skład referatu:

 • Anna Góra – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, wew. 32
 • Joanna Chudy - stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, geodezji i zagospodarowania przestrzennego, wew. 20
 • Dawid Stasiak- stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa, wew. 46

Sekretariat – info@sztutowo.ug.gov.pl

 • Katarzyna Onyszkiewicz, wew. 31

Samodzielne stanowiska:

 • Agnieszka Piórko – stanowisko ds.komunikacji społecznej oraz ochrony środowiska, wew. 35
 • Michalina Marczak- stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne, wew. 40
 • Jacek Charliński – stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie, wew. 27
 • Iwona Cich – stanowisko ds. kadr, obsługi Rady Gminy oraz oświaty, wew. 47
 • Grażyna Łosińska – stanowisko ds. księgowości budżetowej, wew. 43
 • Anna Siudowska – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, wew. 37
 • Katarzyna Skrzek – stanowisko ds. księgowości podatkowej, wew. 23
 • Renata Michalska- stanowisko ds. finansowych, wew. 34
 • Ewa Ściuba – stanowisko ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej, wew. 42

 

Szczegółowe informacje w BIP

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"