Rada Gminy

 Przewodniczący Rady – Waleria Banasik
 Wiceprzewodniczący Rady – Igor Rudziński
1. Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący – Bożena Anusiak
 Członek – Andrzej Szymański
 Członek – Barbara Madej-Kowalik
2Komisja zdrowia, spraw socjalnych, oświaty i kultury
 Przewodniczący – Jan Friszkemut
 Członek – Piotr Szlendak
 Członek – Józef Klimowicz
3Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa, turystyki i sportu
 Przewodniczący – Jerzy Sikora
 Członek – Jolanta Kowalczyk
 Członek – Irena Chlebowska
4. Komisja planowania i budżetu
 Przewodniczący – Zdzisław Zwiewka
 Członek – Michał Małkowski
 Członek – Krystyna Skrzek
 Członek – Lucjan Chodacki

 

waleria_banasik igor_rudzinski bozena_anusiak
 barbara_madej-kowalik  irena_chlebowska jolanta_kowalczyk
 zdzislaw_zwiewka piotr_szlendak  lucjan_chodacki
 krystyna_skrzek jozef_klimowicz jerzy_sikora
 jan_friszkemut  andrzej_szymanski michal_malkowski

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"