Rada Gminy

 Przewodniczący Rady - Waleria Banasik
 Wiceprzewodniczący Rady - Igor Rudziński
1. Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący - Bożena Anusiak
 Członek - Andrzej Szymański
 Członek - Barbara Madej-Kowalik
2Komisja zdrowia, spraw socjalnych, oświaty i kultury
 Przewodniczący - Jan Friszkemut
 Członek - Piotr Szlendak
 Członek - Józef Klimowicz
3Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa, turystyki i sportu
 Przewodniczący - Jerzy Sikora
 Członek - Jolanta Kowalczyk
 Członek - Irena Chlebowska
4. Komisja planowania i budżetu
 Przewodniczący - Zdzisław Zwiewka
 Członek - Michał Małkowski
 Członek - Krystyna Skrzek
 Członek - Lucjan Chodacki

 

waleria_banasik igor_rudzinski bozena_anusiak
 barbara_madej-kowalik  irena_chlebowska jolanta_kowalczyk
 zdzislaw_zwiewka piotr_szlendak  lucjan_chodacki
 krystyna_skrzek jozef_klimowicz jerzy_sikora
 jan_friszkemut  andrzej_szymanski michal_malkowski

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"