Rada Gminy Sztutowo 2018 – 2023

 Przewodniczący Rady – Marcin Owsiński
 Wiceprzewodnicząca Rady – Krystyna Skrzek
   
1. Komisja Rewizyjna
 Przewodniczący – Andrzej Szymański
 Członek – Marian Łosiński
 Członek – Anna Zalewska
Członek – Arkadiusz Walczyk
2. Komisja skarg, wniosków i petycji
 Przewodniczący – Piotr Szlendak
 Członek – Zbigniew Zieliński
 Członek – Jan Friszkemut
 Członek – Ryszard Krugły
3Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa, turystyki i sportu
 Przewodniczący – Jerzy Sikora
 Członek – Anna Zalewska
 Członek – Krystyna Skrzek
   
4. Komisja planowania i budżetu
 Przewodnicząca – Irena Chlebowska
 Członek – Ryszard Krugły
 Członek – Krystyna Skrzek
 Członek – Marian Łosiński
 Członek – Andrzej Szymański
5Komisja zdrowia, spraw socjalnych, oświaty i kultury
 Przewodnicząca – Katarzyna Drynko
 Członek – Piotr Szlendak
 Członek – Jan Friszkemut
 Członek – Arkadiusz Walczyk
 Członek – Zbigniew Zieliński

 

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine   Pomorska Unia Światłowodowa   WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"