Oferty inwestycyjne

GMINA SZTUTOWO

 

 

 

Gmina Sztutowo jest perłą wśród nadmorskich gmin Mierzei Wiślanej.

Gmina urzeka swoim położeniem

oraz sprzyjającymi do rozwoju turystyki i usług z nią związanych warunków.

 

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego

uwzględniają szeroko rozumiany rozwój gminy.

Aktualności:

http://bip_sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

OFERTA :

 

Numer/y działek

Działka nr -295

Działka nr -296

Obręb

Sztutowo

Powierzchnia

-454m²

-1.106m²

Położenie, adres

ul. Gdańska, 82-110 Sztutowo

Wartość netto

230.000zł
słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy

Informacje dodatkowe

ogłoszenie i wyciąg 19.04.2018

 
Opis  składników nieruchomości, ich położenie, funkcje i zagospodarowanie 
 
Działka nr 295 o pow. 454m², na której znajdują się drzewa oraz plac utwardzony trylinką. Według oświadczenia gminy drzewa oraz plac utwardzony trylinką zostaną usunięte przez Gminę Sztutowo.
Nieruchomość ta stanowi w katastrze gruntów działkę nr 295 o pow. 454m². W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren działki nr 295 przeznaczony jest pod obsługę ruchu drogowego, stację paliw. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości tj. zasięg uciążliwości związanej   z prowadzoną działalnością gospodarczą musi być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru do którego inwestor  posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki ochrony przed tymi uciążliwościami (symbol D-26SP m.p.z.p). Dojazd do działki drogą utwardzoną, asfaltową, ulica Gdańska w miejscowości Sztutowo. Działka o kształcie prostokąta. Położenie dogodne dla planowanej inwestycji.
 
Działka nr 296 o pow. 1.106m², na której znajdują się drzewa oraz plac utwardzony trylinką. Według oświadczenia gminy drzewa oraz plac utwardzony trylinką zostaną usunięte przez Gminę Sztutowo.
Nieruchomość ta stanowi w katastrze gruntów działkę nr 296 o pow. 1.106m².
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren działki nr 296 przeznaczony jest pod obsługę ruchu drogowego, stację paliw. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości tj. zasięg uciążliwości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą musi być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru do którego inwestor  posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki ochrony przed tymi uciążliwościami (symbol D-26SP m.p.z.p).
Dojazd do działki drogą utwardzoną, asfaltową, ulica Gdańska w miejscowości Sztutowo. Położenie dogodne dla planowanej inwestycji .
 
stacja paliw 1
Stacja paliw 2
 
 OFERTA
 

Numer/y działek

Działka Nr 780

Obręb

Kąty Rybackie

Powierzchnia

10.905m²

Położenie, adres

82-110 Kąty Rybackie

Wartość netto

2.053.193 zł
słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złotych

Data wyceny

02 czerwca 2015 r.

 
Opis  składników nieruchomości, ich położenie, funkcje i zagospodarowanie.
 
Działka nr 780 o pow. 10.905m², położona w miejscowości Kąty Rybackie, Gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, gm. Sztutowo działka przeznaczona jest jako działka pod funkcję turystyczno-wypoczynkową ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości (symbol 50UT ww. planu). Działka w sąsiedztwie uzbrojenia w  media komunalne: energia elektryczna, woda z sieci wodociągowej, kanalizacja, droga dojazdowa. Położenie dogodne do funkcji zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Widok oraz stan zagospodarowania nieruchomości przedstawia dokumentacja fotograficzna. 

mapa_do_przetargu
 
załacznik graficzny
 
OFERTA
 

Numer/y działek

Działka Nr 357/56

Obręb

Sztutowo

Powierzchnia

0,5505 ha

Położenie, adres

ul. Zalewowa, 82-110 Sztutowo

 
Opis  składników nieruchomości, ich położenie, funkcje i zagospodarowanie.
Działka nr 357/56 o pow. 0,5505 ha, niezabudowana, o kształcie nieregularnego prostokąta, położona w obrębie geodezyjnym: Sztutowo, ul. Zalewowa, Gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w postaci budynków pojedynczych, alternatywnie zespołu budynków, w tym zabudowę apartamentową. Dopuszcza się wbudowane usługi podstawowe na parterze. Działka bezpośrednio przylega do drogi  Stegna-Krynica Morska. W sąsiedztwie działki pełne dostępność uzbrojenia w media komunalne tj. energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, droga dojazdowa. 
 
mpzp
załacznik graficzny
 
 OFERTA
 

Numer/y działek

Działka nr
-357/89

- 357/91

Obręb

Sztutowo

Powierzchnia

-2.933m²
-2.536m²

Położenie, adres

ul. Zalewowa , 82-110 Sztutowo

 
Opis  składników nieruchomości, ich położenie, funkcje i zagospodarowanie.
 
Działka nr 357/89 o pow. 2.933², niezabudowana, o kształcie nieregularnym, położona w obrębie geodezyjnym : Sztutowo, ul. Zalewowa, Gmina Sztutowo, pow. nowodworski, woj. pomorskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren działki przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w postaci budynków pojedynczych, alternatywnie zespołu budynków, w tym zabudowę apartamentowi. Dopuszcza się wbudowane usługi podstawowe na parterze. Działka położona w sąsiedztwie mediów komunalnych tj. energia elektryczna, woda z wodociągu, kanalizacja komunalna. Pozostałe uwarunkowania znajdują się w karcie terenu C-MW, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo.
 
Działka nr 357/91 o pow. 2.536², niezabudowana, o kształcie nieregularnym, położona w obrębie geodezyjnym : Sztutowo, ul. Zalewowa, Gmina Sztutowo, pow. nowodworski, woj. pomorskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren działki przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w postaci budynków pojedynczych, alternatywnie zespołu budynków, w tym zabudowę apartamentowi. Dopuszcza się wbudowane usługi podstawowe na parterze. Działka położona w sąsiedztwie mediów komunalnych tj. energia elektryczna, woda z wodociągu, kanalizacja komunalna. Pozostałe uwarunkowania znajdują się w karcie terenu C-MW, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo.
 
 OFERTA 6
 

Numer/y działek

Działka Nr 767/14

Obręb

Sztutowo

Powierzchnia

1.113m²

Położenie, adres

ul. Kolejowa, 82-110 Sztutowo

 
Opis  składników nieruchomości, ich położenie, funkcje i zagospodarowanie.
 
Działka nr 767/14 o pow. 1.113m², niezabudowana, o kształcie nieregularnego prostokąta, położona w obrębie geodezyjnym: Sztutowo, ul. Kolejowa, Gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo, teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową  o niskiej intensywności, dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.) Karta terenu nr A-16MN, MPZP.  Działka w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej w miejscowości Sztutowo.
 
mapa podgląd
 
OFERTA
 

Numer/y działek

Działka Nr 767/15

Obręb

Sztutowo

Powierzchnia

1.079m²

Położenie, adres

ul. Kolejowa, 82-110 Sztutowo

 
Opis  składników nieruchomości, ich położenie, funkcje i zagospodarowanie.
 
Działka nr 767/15 o pow. 1.079m², niezabudowana, o kształcie nieregularnego prostokąta, położona w obrębie geodezyjnym: Sztutowo, ul. Kolejowa, Gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo, teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową  o niskiej intensywności, dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.) Karta terenu nr A-16MN, MPZP.  Działka w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej w miejscowości Sztutowo.
 
OFERTA
 

Numer/y działek

Działka Nr 767/16

Obręb

Sztutowo

Powierzchnia

1.044m²

Położenie, adres

ul. Kolejowa, 82-110 Sztutowo

 
Opis  składników nieruchomości, ich położenie, funkcje i zagospodarowanie.
 
Działka nr 767/16 o pow. 1.044m², niezabudowana, o kształcie nieregularnego prostokąta, położona w obrębie geodezyjnym: Sztutowo, ul. Kolejowa, Gmina Sztutowo, powiat nowodworski, województwo pomorskie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo, teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową  o niskiej intensywności, dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.) Karta terenu nr A-16MN, MPZP. Działka w sąsiedztwie torów kolejowych, kolejki wąskotorowej w miejscowości Sztutowo. 
 
mapa podgląd
 
 

 

 

 

 
Bieżących informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży udziela – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urząd Gminy w Sztutowie, pokój nr 15, tel. 55 247 81 51 wew. 32

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"