Nieruchomości do wydzierżawienia

Aktualności:

http://bip_sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

 

Bieżących informacji o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia udziela – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urząd Gminy w Sztutowie, pokój nr 15 tel. 55 247 81 51 wew. 32

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"