Trasy rowerowe

Rowerowe Trasy Turystyczne w Gminie Sztutowo

  • Szlak Bursztynowy (wzdłuż Mierzei, po terenie leśnym) 13,0 km
  • Szlak Nadmorski (łączy kąpieliska w Sztutowie i Katach Ryb.) 3,5 km
  • Szlak Nadzalewowy (od Skowronek do Przebrna) 3,2 km
  • Mała Nadzalewowa Pętla Żuławska (Kąty-Kobyla Kępa-Kąty) lub odwrotnie (Sztutowo-Kobyla Kępa – Kąty – Sztutowo) 7,5 km
  • Pętla Żuławska (Sztutowo-Łaszka – Groszkowo-Grochowo I- Sztutowska Kępa – Sztutowo) 17,4 km z alternatywą (do Rybiny i dalej przez Chełmek i Marzęcino do Elbląga)

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"