Bieg na orientacje

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Gmina Sztutowo wyznaczyła i oznakowała punkty do Biegu na Orientację

Szczegółowe informacje i mapki dostępne będą

w punktach informacji turystycznej- w sezonie letnim

oraz w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 15

mapa_biegu

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"