Karta Dużej Rodziny

——————————————————————————————————————————————————

Rodzina.gov.pl

——————————————————————————————————————————————————

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Duplikatu Karty Dużej Rodziny ) należy składać w Urzędzie Gminy Sztutowo przy ul. Gdańskiej 55, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 4.

——————————————————————————————————————————————————

Informacje ogólne

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"