Akty prawne

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:

Uchwały obowiązujące od  14 października  2017 roku:

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

Uchwały obowiązujące od 1 maja 2015roku:

Uchwały wcześniejsze:

 

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"