Akty prawne

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:

Uchwały obowiązujące od  14 października  2017 roku:

Uchwały obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

Uchwały obowiązujące od 1 maja 2015roku:

Uchwały wcześniejsze:

 

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"