Podatki

Uchwały podatkowe na rok 2018 :

Podatek od nieruchomości 2018

Podatek od środków transportowych 2018

PODATEK ROLNY

Stawka podatku rolnego w 2018 r.:

– dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy,

– dla gruntów (użytki rolne)c niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 262,45 zł za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

-stawka podatku leśnego w 2018 r. – 43,35 zł za 1 ha fizyczny

Dokumenty i ich wzory :

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"