Podatki

Uchwały podatkowe na rok 2017 :

Podatek od nieruchomości 2017

Podatek od środków transportowych 2017

PODATEK ROLNY

Stawka podatku rolnego w 2017 r.:

- dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy,

- dla gruntów (użytki rolne)c niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 262,20 zł za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

-stawka podatku leśnego w 2017 r. – 42,02 zł za 1 ha fizyczny

Dokumenty i ich wzory :

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"