Podatki

Uchwały podatkowe na rok 2019 :

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych – pozostaje taki sam, jak w 2018 r.

PODATEK ROLNY

Stawka podatku rolnego w 2019 r.:

– dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 133,33 zł za 1 ha przeliczeniowy,

– dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 266,65 zł za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

-stawka podatku leśnego w 2019 r. – 42,24 zł za 1 ha fizyczny

Dokumenty i ich wzory stosowane do zdarzeń od dnia 1.07.2019 r.:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Dokumenty i ich wzory stosowane do zdarzeń do dnia 30.06.2019 r.:

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"